Perhekoti Nummenlinna Oy

Pienryhmäkoti Nummenlinna & Pienryhmäkoti Sofianna

TOIMINTAMME

Pienryhmäkoti Nummenlinnassa on seitsemän paikkaa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille ja nuorille, jotka hyötyvät hoidosta ja kasvatuksesta kodikkaassa ympäristössä. Pyrimme elämään tavallista arkea, jossa koulunkäynti, harrastukset, sosiaaliset suhteet ja yhteisen ajan viettäminen ovat sen peruspilareita. Avoin vuorovaikutus, rehellisyys ja asioiden läpikotainen selvittäminen puhumalla ovat ensisijaisia ongelmanratkaisukeinoja. Uskomme, että meillä aikuisilla on vastuu ohjata lasta löytämään omat voimavarat ja vahvuudet sekä kannatella lasta kohti mahdollisimman tasapainoista aikuisuutta.

Pienryhmäkotimme tarjoaa lapselle turvalliset ja selkeät rajat sekä luottamuksellisen, välittävän ilmapiirin, joiden myötä toivomme lapselle jäävän tilaa kehittyä, kasvaa ja kokea ikätasolleen tyypillisellä tavalla.

Toimintamme perustana ovat kodinomaisuus, ammatillisuus ja lapsen yksilöllisten tarpeiden tuoman hoidon ja ohjauksen takaaminen.

Työyhteisössämme työskentelee 4 sosionomia, erityisopettaja, lähihoitaja ja 3 nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaa. Henkilöstöllämme on vankka kokemus lastensuojelun sijaishuollosta, työkokemusta löytyy yli 30 vuotta.