Lastensuojelupalvelut Nummenlinna Oy

Pienryhmäkoti Nummenlinna & Pienryhmäkoti Sofianna

TOIMINTAMME

Pienryhmäkodeissamme on molemmissa seitsemän paikkaa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille kouluikäisille lapsille ja nuorille, jotka hyötyvät hoidosta ja kasvatuksesta kodikkaassa ympäristössä. Teemme tiiviisti yhteistyötä sosiaalitoimen, lapsen lähiverkoston, koulun ja mahdollisten hoitotahojen kanssa. Työmme tavoitteena on lapsen/nuoren kuntoutumisen ohella perheen jälleenyhdistäminen tai nuoren tukeminen itsenäiseen elämään.

Pyrimme elämään tavallista arkea, jossa koulunkäynti, harrastukset, sosiaaliset suhteet ja yhteisen ajan viettäminen ovat sen peruspilareita. Avoin vuorovaikutus, rehellisyys ja asioiden läpikotainen selvittäminen puhumalla ovat ensisijaisia ongelmanratkaisukeinoja. Uskomme, että meillä aikuisilla on vastuu ohjata lasta löytämään omat voimavarat ja vahvuudet sekä kannatella lasta kohti mahdollisimman tasapainoista aikuisuutta.

Pienryhmäkotimme tarjoavat lapselle turvalliset ja selkeät rajat sekä luottamuksellisen, välittävän ilmapiirin, joiden myötä toivomme lapselle jäävän tilaa kehittyä, kasvaa ja kokea ikätasolleen tyypillisellä tavalla.

Toimintamme perustana ovat kodinomaisuus, ammatillisuus ja tiivis omaohjaajatyöskentely sekä lapsen yksilöllisten tarpeiden tuoman hoidon ja ohjauksen takaaminen.

Työyhteisöissämme työskentelee moniammatillinen työryhmä;  sosionomeja, lähihoitajia, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia sekä sairaanhoitaja, joka vastaa yksiköiden lääkehoidosta.  Henkilöstöllämme on vankka kokemus lastensuojelun sijaishuollosta, työkokemusta löytyy yli 30 vuotta.